سایت پیشبینی فوتبال – فرشاد احمدزاده که در دربی پایتخت پس از درگیری با بازیکنان استقلال از سوی کمیتۀ انضباطی با محرومیت سنگین عدم حضور در میادین تا اطلاع ثانوی روبرو شد، خواهان آن است تا در محرومیتش بخشیدگی لحاظ شود.

 

 

احمدزاده در مصاحبۀ جدید خود مدعی شده که عصبانیتش از روی جوانی و هیجان بازی بوده و قصد بی احترامی به هیچ بازیکن و یا فردی را نداشته تا بتواند بدین شکل عفو کمیتۀ انضباطی را بدست بیاورد، اما خبر بد اینجاست که کمیتۀ انضباطی در برخوردهای این روزهایش بسیار سرسخت نشان داده است!

فرشاد احمدزاده

0/5 ( 0 نظر )